GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Gerek bireysel gerek kurumsal müşterilere ait bilgilerin gizliliğinin korunması TranslateCentral dijital platformunun en önemli işleyiş ilkelerinden biridir. Bu ilke kapsamında TranslateCentral dijital platformundan hizmet alma sürecinde Müşterilerin paylaştığı bilgiler aşağıdaki gizlilik ilkeleri çerçevesinde muamele görür:

1. TranslateCentral, Müşterilere ait kişisel ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin korunması ve amacı dışında kullanılmaması için teknolojik ve yönetimsel her türlü tedbiri alır.

2. TranslateCentral, Müşterilerine ait bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı, çeviri hizmetini sunma amacı dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

3. TranslateCentral, Müşterilerine ait bilgileri yasaların zorunlu kıldığı durumlar hariç, herhangi bir şekilde dağıtmamayı, ifşa etmemeyi, halka açıklamamayı, basın bültenine konu etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

4. TranslateCentral, Müşterilerinin açık izni olmadıkça Müşterilerine ait kişisel bilgileri pazarlama amaçlı faaliyet gösteren üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

5. TranslateCentral dijital platformunda sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, işleyiş verimliliğinin arttırılması ve optimizasyon amacı ile yapılacak çalışmalarda müşterilere ait bilgiler, hizmet alınan dış sağlayıcılar ile gizlilik sözleşmesi çerçevesinde paylaşılabilir.

6. Müşterilere ait kişisel bilgiler, hizmetin daha hızlı ve etkin olarak verilebilmesi ve kullanıcıların müşteriler ile daha kolay irtibata geçebilmesini teminen TranslateCentral kullanıcıları ile paylaşılabilir.

7. Adli kurumlar tarafından gelen ve yasal geçerliliği olan talepler doğrultusunda bazı kişisel bilgiler gizlilik politikasına uygun olarak bu kurumlar paylaşılabilir.

8. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, kullanıcıların TranslateCentral dijital platformundaki kayıt sürecini tamamlaması ile birlikte hüküm icra eder.