Kalite Kontrol Sürecimiz

Dil gibi komplike ve yaşayan sistemler arasında çeviri sürecinde en önemli kalite faktörünün çeviriyi yapan insan olduğunun bilincindeyiz. Ve kaliteli bir çevirinin ancak iki dile hakimiyeti yüksek ve çeviri konusunda deneyimli tercümanlar ile yapılabileceğine inanıyoruz. Bunun için anadillerinde çalışan veya üniversitelerin çeviri ve dil bölümlerinden mezun, en az 3 yıl çeviri deneyimi olan alanında uzman tercümanlarla çalışıyoruz.
Ancak tercüme işiniz için en nitelikli tercümanları seçmekle yetinmiyoruz. Küçük veya büyük ayrımı yapmadan bize verdiğiniz her işi tercüme işlemi tamamlandıktan sonra 3 aşamalı TranslateCentral Kalite Kontrol sürecinden geçirdikten sonra size teslim ediyoruz.

Çevirisi tamamlanan metinler kalite kontrol yazılımlarıyla önce imla/tapaj, rakam, tarih, noktalama işaretleri v.b. mekanik hatalar bakımından kontrole tabi tutulur. Daha sonra olası gramer hataları, anlam kaymaları, vurgulama ve hatalı kelime kullanımı bakımından ikinci bir kontrol gerçekleştirilir. Son aşamada kaynak metin ile hedef dildeki metin bir kez daha karşılaştırılarak varsa tercüme edilen dilde tutarlılık/bütünlük kriterine gerekli düzeltmeler yapılır ve tercüme teslimata hazır hale getirilir.

Farklı kalite kontrolleri gerektiren projelerde kalite kontrol süreci ihtiyaçlara göre belirlenerek uygulanır.